Scroll To Top
Riešenia

 

Riešenia

Komplexný bezpečnostný a technologický monitoring

 • PSIM riešenia (Physical Security Information Management)
  • sú informačné systémy zamerané na správu a integráciu prvkov fyzickej bezpečnosti (s integráciu organizačnej štruktúry a politiky prístupov pracovníkov do objektov v organizácii)
  • tvoria integračnú platformu pre pripojenie diskrétnych bezpečnostných zariadení (HW) a aplikácii (SW)
  • ovládanie a monitorovanie takto pripojených zariadení a aplikácií je zabezpečené z jednej aplikácie prostredníctvom spoločného užívateľského interface
  • typické moduly sú: SKV, PSN, EPS, CCTV, krízový management, monitoring vozidiel, personal tracking systém
 • Meranie a regulácia (s automatizáciou odpočtu nameraných veličín)
 • Zvýšenie bezpečnosti pracovníkov prostredníctvom riešení s využitím tzv. „Panic Button“
 • Integrácia progresívnych biometrických identifikačných riešení (napr. krvné riečište)

Zistite viac

 

Dochádzka a sledovanie výkonov

Dochádzka a sledovanie výkonov Riaďte Vašu spoločnosť efektívnejšie a zvýšte pracovnú disciplínu svojich zamestnancov pomocou dochádzkového systému nasadeného pre zákazníka on-line alebo on-site, ktorý si nevyžaduje nákladné investície a náročnú údržbu.

Riešenie s nasadením modulu Dochádzka umožňuje:

 • Objektívne hodnotenie výkonnosti zamestnancov
 • Presnú evidenciu dochádzky zamestnancov
 • Jednoduchý výpočet nárokov na dovolenku
 • Zvýšenie pracovnej disciplíny zamestnancov
 • Efektivitu - odbúranie papierovej evidencie
 • Jednoducho spracovateľný výstup pre výpočet miezd
 • Spoľahlivý nástroj bez vysokých investícií - stačí Vám len webový prehliadač

Rozšírenie funkcionality o sledovanie výkonov umožňuje:

 • Elektronicky evidovať výkony pracovníkov na jednotlivých úlohách vzhľadom k projektom alebo nákladovým strediskám
 • Spracovať a následne exportovať údaje do iných informačných systémov (účtovníctvo, skladový softvér, projektový manažment, atď..)

Zistite viac

 

Bezpečnosť pracovníkov a materiálu

Bezpečnosť pracovníkov a materiáluV dnešnej dobe je pre každého zodpovedného podnikateľa dôležité dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, ktoré sú zakotvené aj v ISO normách súvisiacich s pravidlami BOZP. Zároveň je náš život tá najcennejšia a najdrahšia vec, ktorú máme a ktorú je potrebné chrániť všetkými možnými podpornými nástrojmi.

Ponúkané riešenia v tejto oblasti:

 • Monitoring pracovníkov a monitoring ich životných funkcií tzv. „ManDown“ problém
 • Monitoring pohybu osôb alebo materiálu
 • Okamžitý prehlaď o osobách nachádzajúcich sa v budove pri prípadoch havárie požiarneho poplachu atď.
jump

Zistite viac

 

Prečo by ste mali mať PSIM riešenie práve od nás?

Pretože Vám poskytneme:

 • Možnosť postupného budovania riešenia podľa Vašich aktuálnych potrieb a možností
 • Rôzne modely prevádzky aplikácie - vlastná inštalácia, prenájom formou cloudovej služby
 • Hardvérovú nezávislosť - možnosť použitia Vašej existujúcej hardvérovej infraštruktúry a s veľkou pravdepodobnosťou aj Vašich technologických a bezpečnostných zariadení
 • Jednoduchú správu a údržba systému
 • 24/7 technickú podporu riešenia
 • Neustále rozširovanie funkcionality riešenia na základe požiadaviek zákazníkov

Pre ktoré segmenty zákazníkov sú naše riešenia vhodné?

 • Kritické systémy určené pre ochranu národnej bezpečnosti
 • Obrana a ochrana štátu
 • Súdnictvo a prokuratúra
 • Zdravotníctvo
 • Školstvo a vzdelávanie
 • Mestá a obce
 • Firemní zákazníci (stredné a väčšie podniky)
 • Priemysel a výroba
 • Sieťové odvetvia a telekomunikácie (energetika, plynárne, rafinérie, telekomunikační operátori)
 • Obchod, distribúcia a preprava tovaru
 • Cestovanie a doprava

Pre ktoré oblasti použitia sú naše riešenia vhodné?

 • Kancelárske priestory firiem a organizácií (dochádzkové, prístupové a kamerové systémy)
 • Riadenie inteligentných budov (inteligentné riadenie budov)
 • Technologické a bezpečnostné monitoringy vo výrobe (systémy varovných hlásení)
 • Dátové centrá a monitoring siete obchodov (bezpečnosť tovarov v obchode)
 • Solárne parky (bezpečnosť, technologický monitoring, automatizácia prenosu dát)
 • Sledovanie pohybu osôb alebo dopravných prostriedkov (prístupové a dochádzkové systémy, parkovacie systémy)
 • Monitoring zdravotného stavu osôb (Man Down problém, špecifická biometria)

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x